Our pledge to the community

Our pledge to the community

[En Español abajo -- In Soomaali hoos]

It’s no understatement that we are entering into uncharted territory in the U.S. I want to acknowledge the fact that the political climate under this administration is uncertain, and that it is weighing heavily on all our shoulders. But I want to assure you that Pillsbury United Communities remains committed to ensuring all individuals and families are well and living in thriving communities.
 
Pillsbury United Communities works with many of the most marginalized groups in Minnesota, including low-income families, immigrants, and refugees. And one of our core values is our commitment to Equity and Inclusion. We value diverse perspectives and believe in the power of difference to surface ideas that would not exist without it. We do not tolerate hatred, bigotry, sexism, or xenophobia. We believe everyone should have a fair and equal opportunity to succeed in this country, and it’s why we strive to meet people’s needs in a holistic way – addressing the many complex and interconnected challenges they may face. 
 
Our Pledge to the Community: Our community centers and business enterprises will continue to be open to anyone and operate as safe spaces for all. We want everyone in this community to feel accepted, welcome, valued and safe while in our facilities.
 
Our Role as Community Leaders: We are here for you. We will listen and respond to community needs as we are able. We will be role models of acceptance, inclusivity, and kindness toward our fellow neighbors.
 
Our Belief as a Community Organization:  We believe we are stronger together when we use our collective differences for good. We believe we all have a part in co-creating solutions that benefit all our community members.
 
The gravity of this time is not to be taken lightly. As an organization that serves some of the most diverse populations in our community, we have a unique visibility into what so many people are feeling right now. I want you to know we hear you. We hear your worries, frustrations, anxieties, and anger. Know that we are here to help. We continue to embrace the wonderful diversity of our community, and we whole-heartedly believe that all communities and cultures should be treated respectfully and equitably.
 
We are a strong community and we will get through this together.
 
 

 

Español 

Saludos,

No es ninguna subestimación que estamos entrando en un territorio desconocido en los EE.UU. Quiero reconocer que el clima político bajo esta administración es incierto, y que pesa sobre nuestros hombros. Pero quiero asegurarles que Pillsbury United Communities, sigue comprometido a garantizar a todos los individuos y las familias estén bien y que viven en comunidades prósperas

Pillsbury United Communities, trabaja con muchos de los grupos más marginados en Minnesota, incluyendo a las familias de bajos ingresos, los inmigrantes y los refugiados. Y uno de nuestros valores fundamentales es nuestro compromiso con la Igualdad e Inclusión. Valoramos diversas perspectivas y creo en el poder de la diferencia de ideas superficiales que no existirían sin él. No toleramos el odio, la intolerancia, el sexismo, o la xenofobia. Creemos que todos deben tener una oportunidad justa e igual para triunfar en este país, y por eso nos esforzamos para satisfacer las necesidades de las personas de una manera holística - abordar los numerosos desafíos complejos e interrelacionados que pueden enfrentar. 

Nuestra promesa a la comunidad: Nuestros centros comunitarios y negocios seguirán abiertos para cualquier persona, y funcionaran como espacios seguros para todos. Queremos que todos se sientan aceptados, bienvenidos, valorados y seguros en nuestros centros de la comunidad.

Nuestro papel como Líderes de la comunidad: Estamos aquí para usted. Vamos a escuchar y responder a las necesidades de la comunidad como seamos capaces. Vamos a ser modelos de aceptación, inclusiva y amabilidad hacia nuestros vecinos.

Nuestra creencia como Organización Comunitaria: Creemos que somos más fuertes juntos, y cuando utilizamos nuestras diferencias colectivas para el bien. Creemos que todos tienen un papel en la co-creación de soluciones que beneficien a todos los miembros de nuestra comunidad.

La gravedad de este momento no se debe tomar a la ligera. Como una organización que sirve a algunas de las poblaciones más diversas en nuestra comunidad, tenemos una visibilidad excepcional de lo que muchas personas están sintiendo ahora mismo. Quiero que sepan que los escuchamos. Escuchamos sus preocupaciones, frustraciones, ansiedades y enojo. Estamos aquí para ayudarle. Continuamos incluir la maravillosa diversidad de nuestra comunidad, y nos unimos de todo corazón, creemos que todas las comunidades y culturas deben ser tratadas con respeto e igualdad.

Somos una comunidad fuerte y no tengo ninguna duda que podemos sobrepasar esto juntos.

 

 

Soomaali 

Dhamaan waad salaamantihiin.

Ma aha wax la yaraysan karo in aynu galayno  xaalad aan la hubin oo Marykanaka ah. Waxa aan doonyaa in aan It’s no understatement that we are entering into uncharted territory in the U.S. I want to qiro xaqiiqda in jawiga siyaasadeed ee hoos yimaada maamulkan aan la hubin, taasina wax ay culay ku tahaya dhmaanteen. Laakiin wax aan rabaa in aan idiin balan qaado Pillsbury United Communities  in ay sii wadi doonto dadaalkii ay ugu jirtay si ay dhamaan shakhsiyaadka iyo qoysasaka ugu xaqiijiso   in ay ahadaan kuwo wanaagsan kuna dhex nool bulsho kobcaysa.

Pillsbury United Communities waxa ay la shaqaysaa kuwo badan oo ay ka mid yihiin kuwo aan lahayan awood badan, oo ay ka  mid yihiin qoysaska dhaqaalaha yar, soo galeetiga iyo qaxoontiga.   oo ah kuwo aan awood badan lahyan works with many of the most marginalized groups in Minnesota, including low-income families, immigrants, and refugees. Mid ka mid ahudub dhexaadka qiyamkayga aya ah in ay naga go’an tahay wax wada qaybsiga( dhaqaalaha ) iyo in la iska mid ahaado. Waxa aanu qiimayanaa fikarad  kala duwanaanta oo aanu waliba rumaysanahay awooda ay leedahay kala duwanaantu  si ay u soo baxdo afkaaraan jiri lahayn taasi la’aanteed. Uma dul qaadano nacyabka, kuwa aan fikrad kula wadaagin, ku nicida kuwa aan kula wadaagin jinsiga, nicitaanka kuwa aan kula wadaagin iyo ku nicitaanka kuwa ajaanibta ah. Waxa aanu aaminsanahay in ruux walba helo sinnaan iyo fursado siman si horumar loo sameeyo wadankan,  taasi awgeed weeye in aanu higsano in aanu daboolono baahiyaha dadka si dhamaystriran dhinac walba- iyadoo la eegaayo xaaladaha adagg ee isla xiriira ee ay la kulmaan. 

Balanqaadkayaga ku wajahan bulshada: Xarumahayagu dhexe  iyo goobagha shaqooyinka way u furnaan doonaan qif walaba waxaa aanay u shaqayn doonaan sidii meel nabadgelyo u leh dhamaan. Waxa aanu doonayanaa in ruux kasta oo bulshadan ka tirsan dareemo in la ogolyahay, la soo dhawaynaayo kuna nabdoon yahay inta uu ka gudanaayo hawshiisa xarumahayaga.

Dawr kayaga sidii hogaamiyayaasha bulshada: Halkan adiga ayaan u joognaa . Waanu ku dhagaysan doonaa ugana fal celin doonaa baahida bulsho inta awoodyada ah. Waxa aanu ahaan doonaa tusaale sida wax loo aqablo/ loo ogolaado, sida loo noqdo wadjir, iyo sidii loogu naxriisto jaarkeena/ dariskeena.

Waxa aanu ka rumaysan nahay sidii urur bulesheed:  Waxa aanu aamin sannahay in aynu ku xoog badanahay wadojirka, marka aan isticmaalno isku darka kala duwanaanteena waaa wax fiican. Waxa aanu ramaysanahay in dhamaanteen qayb ku leenahay si anynu u abuurno xal kaasi oo ay faa’iido ugu jirto dhamaan xubnaha bulshada.

Inta ay leegtahay xiligan ma aha in loo qaato wax sahlan, Sidii urur kaasi oo u shaqeeya kuwo ka mid ah kuwa ugu badan kala duwanaanta dad ee bulshadeena, waxa jira aragti  gaar ah oo muuqata taasi oo ay dareemayaan hada kuwo badan oo ka mid ah bulshadeena. Waxa aan doonayaa in aad ogaataanin aan idin maqlayno. Waanu maqalaynaa walwalkiina, cadhadiina, walaaciina iyo jahowareerkiina. Ogow in aanu halkan u joogno in aan idin kaalmayno. Waanu sii wadi doonaa soo dhawyanta kala duwanaanta aadka u fiican ee bulshadeena, iyo in aan qalbiga ka rumaysanahay in dhamaan bulshooyinka iyo dhaqamadu loola macaamilo si xishamad iyo sinnaan leh 

Waxa aynu nahay bulsho xoog badan shakina igagma jiro in aynu si wada jira uga bixi doono.